top of page

AGÜ TEKNOPARK

27 Ağustos 2020 tarih ve 31226 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2869 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmiştir.

Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Melikgazi ilçesi Tavlusun mevkiinde bulunan AGÜ Mimarsinan Kampüsü içerisinde yaklaşık 98 dönümlük alanda teknoloji tabanlı firmaların, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı Ar-Ge üssü olarak hizmet verecektir.

AGÜ TGB A.Ş’ e dağıtılabilir karının %75’ni Teknoloji Geliştirme Bölgesinin alt yapı hizmetlerinin geliştirmesi için olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağı hükmünü şirket esas sözleşmesinde belirtmiştir. 

Söz konusu tutar ile;

  • Araştırma ve laboratuvar altyapısının bölge sanayisinin ihtiyaçlarını %100 oranında karşılayacak, 

  • Yaşam alanları ve sosyal olanakların mimari ve çevresel açıdan 7/24 çalışmaya uygun, 

  • Bünyesinde faaliyet gösterecek firmalara pazar araştırması ve ticarileşme alanlarında destek sağlayacak,

  • Bünyesinde faaliyet gösterecek firmaların yatırımlarını büyütebilmesi amacıyla yatırımcı konularında danışmanlık hizmetleri verecek,

  • Firmalar arası işbirliğini ve Üniversite-Sanayi iş birliğini sağlamak amacıyla ortak projeler üreten firmalara kira ve araştırma altyapısına indirimli erişim olanağı sağlayacak,

  • Bünyesinde faaliyet gösterecek firmaların üniversiteye ait networklerden yararlanmasını sağlamak ve PR, basın ve tanıtım desteğini almasını sağlayacak,

  • Bünyesinde faaliyet gösterecek firmalara mali müşavirlik, iş hukuku ve vergi yönetimi danışmanlığı sağlayacak,

  • Bünyesinde faaliyet gösterecek Start Up firmalarının micro yatırım desteği veya melek yatırımcı ağlarından destek almasını sağlayacak,

 

Bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir.

bottom of page