top of page

Abdullah Gül Üniversitesi’nin Sunduğu Değerler

 • Abdullah Gül Üniversitesi’nin akademisyen, öğrenci ve mezunlarına erişim imkanı

 • Üniversitenin laboratuvar altyapısından faydalanabilme olanağı

 • Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen projelerde yer alma deneyimi ve kapasitesi

 • Abdullah Gül Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve teknoloji geliştirme kapasitesinden yararlanma fırsatı

 • Abdullah Gül Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası ağına erişim imkanı

 • Abdullah Gül Üniversitesi’nin TTO, Girişimcilik Merkezi ve TÜBİTAK BiGG gibi girişimcilere yönelik yapıları ile işbirliği fırsatı

TEKNOPARKLARIN SUNDUĞU DEĞERLER

 • Devlet tarafından sağlanan teşviklerden yararlanma imkanı

 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerini destekleyen bir çalışma ortamı

 • Genç, dinamik çalışanların oluşturduğu bir çevre

 • Birbiriyle etkileşen girişimcilerin başarı şansını arttıran bir ekosistem

 • Kuluçka ve hızlandırıcı programları

 • Hukuk, finans, fikri haklar, patent, ticarileşme, girişimcilik gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri

 

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ’NİN SUNDUĞU DEĞERLER

 • Abdullah Gül Üniversitesi’nin akademisyen, öğrenci ve mezunlarına erişim imkanı

 • Üniversitenin laboratuvar altyapısından faydalanabilme olanağı

 • Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen projelerde yer alma deneyimi ve kapasitesi

 • Abdullah Gül Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve teknoloji geliştirme kapasitesinden yararlanma fırsatı

 • Abdullah Gül Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası ağına erişim imkanı

 • Abdullah Gül Üniversitesi’nin TTO, Girişimcilik Merkezi ve TÜBİTAK BiGG gibi girişimcilere yönelik yapıları ile işbirliği fırsatı

 

AGÜ TEKNOPARK’IN SUNDUĞU DEĞERLER

 • Tüm teknopark teşviklerinden yararlanma imkânı,

 • 12.700 m2 kapalı alana sahip çağdaş ve modern bir yapı içinde huzurlu, dinamik, konforlu bir çalışma ortamı,

 • Abdullah Gül Üniversitesi’nin akademik imkânları ve teknik desteği,

 • Açık fikirli, yenilikçi ve dinamik insanların oluşturduğu bir sosyal çevre

 • Geniş girişimci yelpazesiyle Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerinin başarıyla yürütülebileceği bir ekosistem,

 • 7 adet farklı büyüklüklerde toplantı salonu seçenekleri,

 • Islak laboratuvar,

 • Yemekhane,

 • Otopark alanı,

bottom of page