top of page

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında hareket eden AGU Teknopark, Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yönetİm Kurulu

bottom of page